aveski wczasy narty wyjazd

Dokumenty Biura

AVESKI jest koncesjonowanym Biurem podróży (touroperator),
świadczy usługi od 1991 roku, posiada licencje UKKFiT od 1998 roku jako organizator turystyki
Corocznie Wojewoda Sląski udziela zezwolenia na prowadzenie działalności touroperatora

Właściciel: mgr Ewa Weintrit

Członek PIT (Polska Izba Turystyczna) od 1995 roku
Współzałożyciel ITP(Izby Turystyki Pielgrzymkowej) od 1996 roku

Konta bankowe AVESKI:
konto złotówkowe:
ALIOR BANK
76 2490 1057 0000 9900 8428 8257
konta walutowe:

EURO: PL 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257 SWIFT: albpplpw
USD: PL 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257 SWIFT: albpplpw

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Nr ewid 4980/93


Zaświadczenie o numerze ewidencyjnym
REGON 27186773

Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej
NIP 643-100-57-26


Koncesja UKKFiT z 1999
Nr 812

Zezwolenie WOJEWODY ŚLĄSKA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych na terenie: kraju, krajów europejskich oraz krajów pozaeuropejskich z dnia 10.01.2004


Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej


Certyfikat członkostwa w Polskiej Izbie Turystyki na 2017 rok


Certyfikat TU Signal Iduna potwierdzająca udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej na 2017 rok


Certyfikat Narciarski Specjalisty Trzech Dolin we Francji

Wyszukiwarka Alternatywna ofert na dojazd własny.

POGODA

Włochy 5°C
Francja 8°C
Polska 8°C
Austria 5°C
Szwajcaria 7°C
Izrael 21°C
facebook
logo Ave Active