aveski wczasy narty wyjazd

Procedura sprzedaży

Biuro AVE ACTIVE - czym można służyć?

Biuro czynne od poniedziałku - do piątku 08.30 - 16.30, w środy 11.00 - 19.00
  ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ ORGANIZATORA AVESKI

 • Wizyta w Biurze: ul. Gawronów 20 Katowice - Brynów
 • Kontakt z Działem Obsługi Klienta
  telefoniczny: (032) 205 38 30 komórkowy (tylko awaryjnie): +48 602 231789
  fax.: (032) 205 38 28
  GG: 7261792
  Skype: aveski
 • Zapytanie elektroniczne na adres e-mail:aveski@vp.pl


 • NASZ  STAŁY adres Działu obsługi Klienta to: info@ave.turystyka.pl
 • Zapytanie elektroniczne o organizację grupy: ave@ave.turystyka.pl
 • Informacja na stronie  www.aveski.pl
 • Dodatkowo na naszej stronie touroperatorskiej www.ave.turystyka.pl pod hasłem wczasy zimowe jest tez wpisana oferta AVESKI
 • W Biurze lub na stronie internetowej można zapisać się do listy NEWSLETTER-ów czyli komunikatów Biura AVESKI o dostępności miejsc na naszych wyjazdach
 • Terminarz imprez z oferty AVESKI można zapoznać się z nim na stronie www.aveski.pl
WYBÓR PROGRAMU:
Oferta programowa Biura AVE ACTIVE została jest zaprezentowana wg form aktywności wypoczynki:

 • AVE SKI - organizator wczasów zimowych
 • AVE CYCLE  - organizator wyjazdów rowerowych
 • AVE RELAX - aktywny wypoczynek na wczasach
 • AVE AQUA  - kursy, szkolenia, wyjazdy windsurfing, kitesurfing, zeglarstwo, kajakarstwo
 • AVE MONTIS - wyprawy górskie
 • AVE PELEGRINUS - piesze pielgrzymki, pielgrzymki
  Każda oferta programowa trasy określa:
 • Termin
 • Miejsce oraz godzinę wyjazdu i powrotu
 • Trasę programu oraz miejsca na trasie
 • Koszt imprezy (często uzależniony od ilości uczestników)
 • Określone świadczenia w cenie i poza ceną
 • Koszty zwiedzania
 • Warunki sprzedaży i uczestnictwa

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE

  WARUNKI PŁATNOŚCI (określa program)
  Można wpłacać 100% kwoty lub ratalnie: przy zapisie: zaliczka do 30%, ostatnia rata:
 • przy grupach z własnym dojazdem płatna na 21 dni przed realizacja programu
 • przy grupach autokarowych płatna do 30 dni przed realizacją programu
 • przy grupach samolotowych do 50 dni przed realizacją programu
  ZAPIS i SPRZEDAŻ OFERTY
  NIE TRZEBA OSOBIŚCIE PRZYBYĆ DO BIURA ABY się zapisać.
  Zapisy następują od momentu ogłoszenia oferty do dnia zamknięcia listy.
  Jeżeli zdecydowałeś uczestniczyć w imprezie zorganizowanej przez Touroperatora AVE
  W imprezie z AVE SKI czy z czy z AVE CYCLE czy z AVE RELAX czy z AVE AQUA AVE MONTIS czy z AVE PELEGRINUS należy:
  JAK najszyciej  złożyc do Biurze:
 • osobiście
 • drogą elektroniczną
 • on-line ze strony internetowej
 • faxem

 • ZAPYTANIE O DOSTEPNOSC MIEJSC - w postaci formularza zapytaniowego on-line
  Arkusz określa kod wybranej oferty, termin oraz wybór preferencji Klienta: pokoj ( np. zapytanie o pokój 1-os.), dojazd, ubezpieczenie czy świadczenia dodatkowe
 • w ciagu najpóźniej 2 dni roboczych otrzymają Państwo informacje o statusie Państwa zapytania

  JEŻELI
  BIURO AVESKI
  POTWIERDZI DOSTEPNOSC MIEJSC
  a KLIENT
  POTWIERDZI CHĘC REZERWACJI - następuje okres WSTEPNEJ REZERWACJI który trwa do momentu podpisania umowy i wpłaty zaliczki
  UWAGA! Rezerwacja wstępna po wysłaniu umowy jest ważna do 14 dni od daty jej wysłania
  BIURO
  Przygotowuje w 2 egz umowe, których integralna częścia są:
 • program
 • warunki uczestnictwa
 • formularz zgłoszeniowy z danymi osobowymi identyfikującymi uczestnictwa a konieczne do jego ubezpieczenia.

 • Formularz potwierdza wybrane preferencje jak np. pokoj 1-os., miejsce zbiórki i połaczen antenowych, rodzaj ubezpieczenia, rodzaj transportu
  Jak również
  Ostateczną cenę po podsumowaniu przysługującym klientowi zniżek lub zwyżek
  dane osobowe identyfikujące uczestnika
  skontaktować się z Biurem w celu wypełnienia formularza umowy ( w którym określa się kod imprezy oraz preferencje czyli np. jaki pokój lub jakie świadczenia dodatkowe nas interesują) na podstawie którego Biuro w 2 egz. umowę prawną pomiędzy uczestnikiem a Organizatorem lub podać dane osobowe konieczne do umowy w celu jej przygotowania.
  UCZESTNIK: Po otrzymaniu umowy i po zapoznaniu się z programem, warunkami uczestnictwa aby stać się uczestnikiem danej imprezy turystycznej:
 • podpisuje umowę w 2 egz. wypełniając dane osobowe oraz potwierdzając wybór świadczeń i preferencji
 • dokonuje wpłaty zaliczki lub całości kosztów na wskazane konto AVE
 • dostarcza do Biura lub odsyła listownie ( poczta lub elektronicznie) 1 egz. umowy oraz dowód wpłaty

Umowa z Biurem nie nabiera mocy prawnej bez wpłaty zaliczki.
Wraz z podpisaniem umowy i po dokonaniu wpłaty zaliczki Klient staje się pełnoprawnym UCZESTNIKIEM imprezy


OBOWIĄZKI STRON WYPŁYWAJĄCE Z UMOWY

  AVE
 • zawiadomienie w formie pisemnej uczestników o cenie ostatecznej po zamknięciu listy wg daty określonej w programie ( najpóźniej na 21 dni przed realizacją)
 • wystawienie faktury imiennej
 • w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura dokonuje wręczenia Faktury oraz zwrotu ewentualnych nadpłat z tytułu liczby uczestników
 • realizacja imprezy zgodnie z programem
 • w przypadku rezygnacji uczestnika dokonuje zwrotu kosztów zgodnych z udokumentowanymi poniesionymi kosztami rzeczywistymi oraz kosztami manipulacyjnymi do 15 dni po realizacji imprezy
  UCZESTNIK
 • dokonanie 100% płatności do podanej w programie terminu i dostarcza do Biura dowód wpłaty ( ksero faxem lub e-mailem) - nie dotrzymanie terminów płatności może być podstawą anulacji umowy uczestnictwa
 • powiadomienie Biura o chorobach (zwłaszcza przewlekłych), zgłoszenie osób niepełnosprawnych, ewentualnie przedłożenie zezwolenia lekarskiego w przypadku osób chorych
 • przedłożenie zaświadczenia rodziców od osób poniżej 18 - go roku życia
 • pisemne zawiadomienie Biura o ewentualnej anulacji umowy i rezygnacji z wyjazdu
 • przestrzeganie warunków uczestnictwa
  ORGANIZATOR ZAPEWNIA
  Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych Touroperator AVE posiadający zezwolenie Wojewody Śląskiego nr 812 oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w Zakładzie Ubezpieczeń ‘ SIGNAL IDUNA” ma obowiązek zapewnić:
 • ubezpieczenie KL i NNW
 • opiekę licencjonowanego Pilota // Przewodnika // Rezydenta
  ORGANIZATOR POLECA
 • w celu podróżowania posiadać ważny PASZPORT, ewentualnie Dowód osobisty ( tylko w krajach EU)
 • zapoznać się z obowiązującymi przepisami celno-dewizowymi
 • zapoznanie z poradnikiem TURYSTY ( w biurze lub na www)
 • zapoznać się z kosztami zwiedzania ( nie zawsze są w cenie imprezy)
 • skorzystać z dodatkowych świadczeń ubezpieczeniowych jak:
  od rezygnacji z imprezy lub ubezpieczenie bagażu, rzeczy wartościowych czy specjalistyczne w przypadku turystyki kwalifikowa

Wyszukiwarka Alternatywna ofert na dojazd własny.

POGODA

Włochy 5°C
Francja 8°C
Polska 8°C
Austria 5°C
Szwajcaria 7°C
Izrael 21°C
facebook
logo Ave Active