aveski wczasy narty wyjazd

Dla grup AVE - ubezpieczenia specjalne

Wyjeżdżając poza granice naszego kraju polecamy zakup ubezpieczenia turystycznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego SIGNAL IDUNA. Nie martw się więcej o bezpieczeństwo podczas podróży! Zakupu można dokonać bezpośrednio w siedzibie Biura AVE lub poprzez e-mail info@ave.turystyka.pl

WARUNKI UBEZPIECZENIOWE dla AVE umowa generalna 201232
Umowa Generalna AVESKI na za granicę oparta na produkcie SIGNAL IDUNA - 
warunki ważne na rok 2017.

ZAKRES POLISY UBEZPIECZENIOWEJ DLA KAŻDEGO KLIENTA AVESKI NA ROK 2017

- KL - koszty leczenia do 10 000 EURO
- KR - koszty ratownictwa 6000 EURO
- NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków 7000 PLN
- BP - bagaż podróżny 800 PLN

OPCJONALNIE KAŻDY KLIENT MOŻE POSZERZYĆ SWÓJ ZAKRES UBEZPIECZENIA ZA DOPŁATĄ:


•    OC (odpowiedzialność cywilna) - do wyboru: ubezpieczenie do 20 000 EUR lub do 30 000 EUR
•    SS (Sprzęt sportowy) - do wyboru:
ubezpieczenie do 1000 PLN lub 5000 PLN
•    KL (Koszty leczenia) - do 20 000 EURO
SIGNAL IDUNA TRAVEL wraz z AVESKI postanowili stworzyć produkt  udoskonalony na wielu płaszczyznach w postaci ubezpieczenia turystycznego tak, by nasi Klienci mogli czuć się podczas podróży bezpieczniej.

Zalety:
- nie ma udziału własnego Ubezpieczonego w kosztach, nawet jeśli koszty leczenia nie przekraczają 100 EUR
- poszerzony zakres ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance
- ubezpieczeniem bagażu objęty jest również sprzęt fotograficzny, komputerowy, audio-video oraz telefony komórkowe
- ubezpieczenie narciarskie -z kosztami asekuracji na stoku podczas uprawiania sportów zimowych.
- dodatkowo, dla chętnych kompletny Pakiet Narciarski, będący pełnym ubezpieczeniem narciarza i jego sprzętu wraz z OC podczas uprawiania sportu zimowego.
Umowa generalna w każdej z opcji zawiera zabezpieczenie za choroby przewlekłe i nowotworowe obligatoryjnie.

Umowa AVESKI  - Signal Iduna w każdej z opcji zawiera zabezpieczenie  za choroby przewlekłe i nowotworowe obligatoryjnie.


Przedmiotem ubezpieczenia są:
Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i koszty ratownictwa zapewniające, w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:
•    - zwrot kosztów poniesionych na badania i zabiegi lekarskie,
•    - zakup lekarstw,
•    - pobyt w szpitalu,
•    - transport ubezpieczonego do ambulatorium lub szpitala oraz transport do kraju,
•    - zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej niezbędnej dla załatwienia - spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju,
•    - zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kosztów pochówku za granicą,
•    - zwrot kosztów wizyty osoby wskazanej przez ubezpieczonego,
•    - zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania za granicą w celu rekonwalescencji,
•    - zwrot dodatkowych kosztów transportu ubezpieczonego po zakończeniu leczenia z miejsca hospitalizacji za granicą do miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży.

BIURO PODRÓŻY zobowiązuje się informować wszystkie osoby ubezpieczone, jak również swoich przedstawicieli (pilotów, rezydentów, kierowników imprez itp.) o numerze telefonu centrali alarmowej w Warszawie, z którą można się kontaktować w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kosztów leczenia, w szczególności, gdy konieczna jest hospitalizacja ubezpieczonego.
Centrala Alarmowa Inter Partner - Telefon czynny całą dobę: (4822) 864 55 26, fax.:(4822) 864 55 23

ZAKRES UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO

1.Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i kosztów ratownictwa (KL) w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku obejmuje: - transport ubezpieczonego do ambulatorium lub szpitala oraz transport do kraju, - zwrot kosztów poniesionych na badania i zabiegi lekarskie, - zakup lekarstw, - pobyt w szpitalu, - zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej niezbędnej dla załatwienia - spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju, - zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kosztów pochówku za granicą, - zwrot kosztów wizyty osoby wskazanej przez ubezpieczonego, - zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania za granicą w celu rekonwalescencji, - zwrot dodatkowych kosztów transportu ubezpieczonego po zakończeniu leczenia z miejsca hospitalizacji za granicą do miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży.

2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) gwarantuje świadczenie, gdy nastąpi: - trwały uszczerbek na zdrowiu - śmierć osoby ubezpieczonej.

3. Ubezpieczenie od ryzyka następstw chorób przewlekłych i nowotworowych

4. Ubezpieczenie Bagażu Podróżnego obejmuje przedmioty osobistego użytku ubezpieczonego. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. odpowiada za utratę lub ubytek wartości ubezpieczonych rzeczy z powodu ich zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia.

SIGNAL IDUNA TU zapewnia świadczenia do powyższych sum ubezpieczeniowych:

• SIGNAL IDUNA TRAVEL:

SIGNAL IDUNA TU zapewnia świadczenia do powyższych sum ubezpieczeniowych:

 
Każdy z wariantów ma włączoną obligatoryjnie zwyżkę za choroby przewlekłe oraz nowotworowe.
Każdy z wariantów można rozszerzyć o amatorskie sporty zimowe (turystykę kwalifikowaną*) lub sporty wyczynowe**

________________________________________
*uprawianie turystyki kwalifikowanej - wypoczynek połączony z rekreacją i amatorskim uprawianiem sportu, w celu doskonalenia sprawności, wydolności zdrowia oraz wszechstronnym poznaniem atrakcji turystycznych, uprawiany często na oznakowanych szlakach i/lub trasach zjazdowych, wymagający umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym, głównie lokomocyjnym (np. rower, żaglówka, kajak, narty, snowboard, windsurfing, kitesurfing) uprawiany indywidualnie lub zespołowo, w grupach nieformalnych lub zorganizowanych (np. obozy zimowe - narciarskie - snowbordowe, amatorskie zawody), niekiedy połączone z elementami szkolenia i współzawodnictwa, również wszelkiego rodzaju zajęcia teambuldingowe (np. paintball).
** sporty wyczynowe (wysokiego ryzyka) (kod HR) - uprawianie sportów takich jak: jazda konna, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkie rodzaju sporty obronne.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO
W przypadku korzystania z polisy należy natychmiastowo skontaktować się:
Centrala Alarmowa Inter Partner Telefon czynny całą dobę: +48 (22) 864 55 26, fax.: +48 (22) 864 55 23
Pracownikowi Centrali Alarmowej należy podać:
• Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę urodzenia poszkodowanego,
• Numer polisy, • Imię i nazwisko zgłaszającego sprawę pilota,
• Telefon kontaktowy zgłaszającego sprawę pilota,
• w miarę możliwości odpowiedzieć na pytania zadawane przez pracownika Centrali Alarmowej.

Po powrocie do kraju należy wypełnić następujące formularze, które otrzymasz podczas zakupu polisy:
• formularz zgłoszeniowy KL
• formularz zgłoszeniowy Koszty ratownictwa
• formularz zgłoszeniowy bagaż
• formularz zgłoszeniowy OC Jeśli planujesz aktywny wypoczynek podczas zimy to ta oferta jest dla Ciebie! SIGNAL IDUNA OC SKI to ubezpieczenie ryzyk związanych z amatorskim uprawianiem sportów zimowych: narciarstwa, snowboardu.

CELEM WYBRANIA DLA CIEBIE NAJLEPSZEGO WARIANTU UBEZPIECZENIA I JEGO ZAKUPU, PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM AVE

ZAKRES UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO Z ROZSZERZENIEM NA SKI i OC

1.Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i kosztów ratownictwa (KL) w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku obejmuje: - transport ubezpieczonego do ambulatorium lub szpitala oraz transport do kraju, zwrot kosztów poniesionych na badania i zabiegi lekarskie, zakup lekarstw, pobyt w szpitalu, zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej niezbędnej dla załatwienia - spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju, zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kosztów pochówku za granicą, zwrot kosztów wizyty osoby wskazanej przez ubezpieczonego, zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania za granicą w celu rekonwalescencji, zwrot dodatkowych kosztów transportu ubezpieczonego po zakończeniu leczenia z miejsca hospitalizacji za granicą do miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży.

2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) gwarantuje świadczenie, gdy nastąpi trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej.

3. Ubezpieczenie od ryzyka następstw chorób przewlekłych i nowotworowych

4. Ubezpieczenie Bagażu Podróżnego obejmuje przedmioty osobistego użytku ubezpieczonego.

5. Ubezpieczenie sprzętu sportowego (tylko jeden rodzaj sprzętu zabrany ze sobą w podróż), za który uważa się: narty biegowe lub zjazdowe, wiązania narciarskie, kijki narciarskie i buty narciarskie, narty wodne, snowboard, wiązania do snowboardu, deskę windsurfingową, surfingową, kitesurfingową.

6. Odpowiedzialność cywilna - za szkody osobiste i rzeczy. Poprzez ochronę w zakresie roszczeń o charakterze cywilno-prawnym, jeżeli w wyniku zdarzenia szkodowego, będącego następstwem uprawiania sportów objętych umową ubezpieczenia, osoba trzecia doznała szkody osobowej lub rzeczowej ( klient może wybrać sobie wariant ubezpieczenia z wyższym lub niższym limitem na ubezpieczenie OC),

DODATKOWO PAKIET ROZSZERZONY JEST O NASTĘPUJĄCE WARIANTY (do wyboru):


Każdy z wariantów ma włączoną obligatoryjnie zwyżkę za choroby przewlekłe oraz nowotworowe.

Podlimity:
- na zdarzenia w zakresie szkód rzeczowych wynosi 25% sumy ubezpieczenia;
- na zdarzenia w zakresie szkód osobowych związanych z amatorskim uprawianiem sportów zimowych wynosi 50% sumy ubezpieczenia.

Wyszukiwarka Alternatywna ofert na dojazd własny.

POGODA

Włochy 5°C
Francja 8°C
Polska 8°C
Austria 5°C
Szwajcaria 7°C
Izrael 21°C
facebook
logo Ave Active