aveski wczasy narty wyjazd

Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI (ANULACJI BILETU I NOCLEGU)

CELEM WYBRANIA DLA CIEBIE NAJLEPSZEGO WARIANTU UBEZPIECZENIA I JEGO ZAKUPU, PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM AVE. JESLI CHCESZ KUPIĆ POLISĘ Z POZYCJI BIURKA, ZACHĘCAMY DO KUPNA POLISY ONLINE.

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej pomoże uchronić Cię przed finansowymi skutkami rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej zakupionej w biurze podróży. Ubezpieczenie rezygnacji z imprezy turystycznej gwarantuje zwrot ewentualnych kosztów związanych z rezygnacją z imprezy zakupionej w biurze podróży. Ubezpieczenie przerwania imprezy turystycznej zapewnia zwrot kosztów niewykorzystanych świadczeń podróżnych oraz koszty transportu powrotnego. Ubezpieczenie anulowania biletu zapewnia zwrot kosztów, jakimi Ubezpieczony został obciążony przez przewoźnika w wyniku anulowania biletu.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:
• koszty anulacji biletu lotniczego, autokarowego lub promowego (RGF FLY)
• koszty anulacji rezerwacji noclegów (RGH)
Rezygnacja+ niewykorzystane świadczenia -(RGS) - Ubezpieczenie dotyczy okresu od momentu rozpoczęcia imprezy turystycznej do dnia poprzedzającego jej zakończenie. Za koszty przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej uważa się koszty niewykorzystanych świadczeń podróżnych, a także poniesione przez ubezpieczonego dodatkowe koszty transportu powrotnego.
• rezygnacji z imprezy turystycznej (RG)

Aby ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji, należy skontaktować się z Biurem AVE celem zakupu odpowiedniej polisy, bądź zakupić ją ONLINE.

Ubezpieczenie można zakupić w jednym z dwóch wariantów:
1. wariant STANDARD
Możliwość rezygnacji z niżej wymienionych przyczyn:

a) nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagłe zachorowanie,
b) poważna szkoda w mieniu,
c) kradzież samochodu,
d) udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży,
e) uczestnictwo w procedurze pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego) do transplantacji.

2. wariant SUPER
Możliwość rezygnacji również w przypadku:
a) wypadku komunikacyjnego,
b) wypowiedzenia przez Pracodawcę umowy o pracę,
c) wyznaczenia daty rozpoczęcia pracy,
d) otrzymania w okresie ubezpieczenia wezwania do bezwarunkowego stawiennictwa w sądzie.

Każdy wariant ubezpieczenia dostępny jest w dwóch wersjach:
1) ze zwrotem 80% poniesionych kosztów
2) ze zwrotem 100 % poniesionych kosztów

Okres ubezpieczenia
RGF- FLY - rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i kończy się z momentem przeprowadzenia odprawy biletowo-bagażowej (bilet lotniczy lub promowy) lub z momentem wejścia Ubezpieczonego na pokład autokaru (bilet autokarowy),
RGH - rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i kończy się z momentem zameldowania w obiekcie hotelarskim w pierwszym planowanym dniu pobytu.

Zawarcie ubezpieczenia może nastąpić tylko w określonym terminie:
do 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa (wpłaty całości lub części - zaliczki) lub zakupu biletu lub zawarcia umowy rezerwacji noclegów (wpłaty całości lub części - zaliczki), gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej lub rozpoczęcia podróży lub rozpoczęcia pobytu w obiekcie hotelarskim jest więcej niż 30 dni,
w dniu zawarcia umowy uczestnictwa lub zakupu biletu lub zawarcia umowy rezerwacji noclegów (wpłaty całości lub części - zaliczki), gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej lub dnia rozpoczęcia podróży lub rozpoczęcia pobytu w obiekcie hotelarskim jest mniej niż 30 dni.

 Sumy Ubezpieczenia:

  

Zakres Ubezpieczenia

 

Suma Ubezpieczenia

RGF FLY

Cena biletu (do 4.000 pln na osobę)

RGH

Cena noclegu (do 3.000 pln na osobę)

 

RG

Cena wyjazdu (do 17.000 pln na osobę)


SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA:

Składka ubezpieczeniowa ustalana jest w zależności od:
1) rodzaju ubezpieczenia,
2) sumy ubezpieczenia (cena imprezy turystycznej lub biletu lotniczego, autokarowego, promowego),
3) wykupienia zwyżki za choroby przewlekłe i nowotworowe,
4) stawki składki określonej w taryfie, obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Koszt zakupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji waha się w granicach 3-5% ceny wyjazdu

Aby zawrzeć polisę ubezpieczeniową należy:
• wraz z umową imprezy turystycznej oraz dowodem wpłaty udać się do Biura AVE
W przypadku korzystania z polisy należy przedłożyć w Biurze AVE:
• dowód anulacji umowy z danej imprezy turystycznej
• dokument potwierdzający powód rezygnacji
Na tej podstawie pracownik AVE przekazuje formularz, który wypełniony wraz z powyżej wymienionymi dokumentami jest podstawą zgłoszenia rezygnacji w SIGNAl IDUNA TU.

Wyszukiwarka Alternatywna ofert na dojazd własny.

POGODA

Włochy 5°C
Francja 8°C
Polska 8°C
Austria 5°C
Szwajcaria 7°C
Izrael 21°C
facebook
logo Ave Active